Benvida Encontros da familia PeteiroÁrbore familiarNoticias y Eventos
Benvida

Apelido Peteiro
Unha familia tradicional

 

    Síguenos tamén en  acebook

  

Este sitio web está adicado á reconstrución da xenealoxía ou memoria familiar do apelido Peteiro. 
O  aquí publicado, até agora, é froito da investigación realizada por un grupo de parentes.
 Queremos  manifestar que  o traballo presentado é tan só o fermento para poder, dende aquí, e coa túa colaboración seguir completando até acadar a  árbore completa da gran familia dos Peteiro; por suposto que esta árbore nunca terá un fin, cada novo nacemento na familia será un novo engadido.


GRUPO DE TRABALLO QUE FIXO POSIBLE QUE ESTO BOTASE A ANDAR NO ANO 2009:
- Antonio Peteiro Paredes
-Javier Peteiro Varela
- Manuel Cainzos Peteiro
-Jesús Peteiro Roca
COA COLABORACIÓN DE:
-Jorge Peteiro Vázquez
-Martín Fernández Prado


Benvida Encontros da familia PeteiroÁrbore familiarNoticias y Eventos